Stichting Parkmanagement Lage Weide en Goedopweg trapten op 17 november de campagne Verkeersveilig Lage Weide af. De campagne bestaat uit een bewustwordingscampagne en uit maatregelen die moeten bereiken dat er maximaal 50km gereden wordt, waaronder een pilotstraat ‘rustig rijden’ op de Atoomweg. Tien betrokken bestuurders uit overheid en bedrijfsleven maakten bovendien afspraken over verdere samenwerking en verbeteringen in de toekomst.

Rustig rijden

De wegen op bedrijventerrein Lage Weide zijn erg breed. Dat maakt het voor automobilisten verleidelijk om harder te rijden dan de 50km per uur die is toegestaan. Gevolg is dat fietsers zich onveilig voelen en dat er ook relatief veel ongelukken gebeuren.
De campagne Verkeersveilig Lage Weide is gericht op de werknemers in het gebied en roept automobilisten op om op hun snelheid en op de medeweggebruikers te letten. Voor deze campagne zijn werknemers uitgebeeld in functies die veel voorkomen in Lage Weide: Kevin de monteur, Ellen de manager en Demir de vertegenwoordiger. Zij spelen de hoofdrol in een beeldverhaal dat wordt gedeeld via posters voor bedrijven, banners langs de weg en socialmediaberichten.


Een ander onderdeel van de campagne is de Atoomweg, die wordt ingericht als een pilotstraat voor rustig rijden. Door diverse ‘optische illusies’ lijkt de Atoomweg smaller. Als dit een positief effect heeft op de snelheid, kunnen meer straten in het gebied aangepast worden.
In het voorjaar verschuift het accent van de campagne. Dan komt de nadruk te liggen op fietsstimulering.

“Bijna de helft van de werknemers op Lage Weide woont minder dan 7 kilometer hiervandaan. Ideaal om lekker te fietsen”
Esther de Lange, Goedopweg

De tien bestuurders die online bij elkaar kwamen en afspraken maakten over de “Mobiliteitsaanpak Lage Weide/de Wetering-Haarrijn” zijn de wethouders Jeroen Willem Klomps van Stichtse Vecht en Lot Van Hooijdonk en Klaas Verschuure van Utrecht, gedeputeerden Arne Schaddelee en Robert Strijk van de Provincie Utrecht, Josien van Breda van Parkmanagement Lage Weide, Jos van Rooijen van Industrievereniging Lage Weide, Edward van Tuinen van Parkmanagement Wetering-Haarrijn, Jan van der Roest van de Businessclub Haarrijn en Esther de Lange van Goedopweg.
Samen maken zij afspraken over mobiliteitsmanagement en infrastructuur, zodat Lage Weide, Haarrijn en De Wetering beter bereikbaar worden en er meer gebruik kan worden gemaakt van duurzaam vervoer.

“Ik wil dat iedereen op Lage Weide veilig op zijn werk kan komen”
Josien van Breda, Parkmanagement Lage Weide

Meer informatie en (beeld)materiaal van de campagne is te downloaden op lageweide.nl/veilig-naar-ons-werk

Parkmanagement Lage Weide

Parkmanagement Lage Weide en Industrievereniging Lage Weide helpen ondernemers verder en zetten zich in voor een goed vestigingsklimaat op Lage Weide. Parkmanagement Lage Weide werkt aan een schoon, heel en veilig Lage Weide, is de spreekbuis van ondernemers richting politiek en ambtenaren en organiseert events voor ondernemers.

Goedopweg

In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.