Bereikbaarheidsalliantie A2 gaat voortvarend van start

Eind augustus 2021 sloegen werkgevers op De Wetering-Haarrijn en Lage Weide met de start van de Bereikbaarheidsalliantie A2, de handen ineen om gezamenlijk duizenden auto’s van de weg te gaan halen. Als tegenprestatie vragen ze van het rijk, de provincie en de gemeente Utrecht ondersteunende maatregelen. De alliantie van werkgevers is de afgelopen tijd voortvarend van start gegaan. De eerste stappen worden nu gezet en we komen weer bij elkaar op de Borrel Bereikbaarheidsalliantie A2 op 23 februari. Maar we delen hier alvast enkele resultaten.

Op Lage Weide worden mede dankzij de inzet van de Bereikbaarheidsalliantie A2 verschillende verbeteracties opgepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Niels Bohrweg: adviesbureau Goudappel heeft in opdracht van de Gemeente Utrecht een advies opgesteld voor specifieke acties om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Deze worden binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeentebestuurders.
  • Demkabrug Werkspoorbrug: in het eerste kwartaal van 2022 worden de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar verbreding van de fietsbrug verwacht.
  • Snelfietsroute Lage Weide-Nieuwegein-Houten: het voorlopig ontwerp is bijna gereed. Subsidie van de Provincie is geregeld. Nu lobbyen we voor financiering vanuit de Gemeente.
  • Beheer en onderhoud wegen: de Gemeente Utrecht heeft haar planning in het voordeel van Lage Weide aangepast. De komende maanden en jaren worden verschillende maatregelen versneld uitgevoerd (werk met werk maken).
  • Werkgeversaanpak: het aantal werkgevers dat de Mobiliteitsscan doet groeit. Zie ook lageweide.nl/bereikbaarheid/deelnemersbereikbaarheidsalliantie/
  • Fietsstimulering: Met Goedopweg bekijken we de mogelijkheden om individuele werkgevers én gebiedsgericht met een nieuwe ‘Ik Fiets’ campagne te ondersteunen in de tweede helft van 2022.


Van de werkgevers wordt natuurlijk een inspanning gevraagd om de mobiliteit te verduurzamen. Goedopweg heeft daarvoor twee tools gratis beschikbaar voor werkgevers. Alle werkgevers in Utrecht hebben gratis toegang tot de mobiliteitsscan van Goedopweg, die inzicht geeft in kansen en kostenbesparende maatregelen voor mobiliteit. En Goedopweg kan helpen bij het maken van een Thuiswerkplan.

 

Wil je ook de scan laten uitvoeren? Meld je snel aan via: goedopweg.nl/werkgevers

Wil je een thuiswerkplan maken, maak dan een afspraak via Goedopweg.

Kijk voor alle tools en maatregelen voor werkgevers op: goedopweg.nl/werkgevers.