Terugblik P&O netwerkbijeenkomst Strategische Personeelsplanning

Op dinsdag 19 september kwam het P&O Netwerk Lage Weide bij elkaar op de inspirerende locatie van DUS De Utrechtse Stadsvrijheid. Onder begeleiding van Marc Samuels en Pieter Vermeer van NLwerktaanwerk werd gesproken en gediscussieerd over Strategische Personeelsplanning en hoe je dit kan verankeren in jouw organisatie.

Nadat kort werd stilgestaan bij diverse trends op de arbeidsmarkt zoals parttime werken, verzuim en vergrijzing kwam het waarom van Strategische Personeelsplanning aan de orde. Bijvoorbeeld op basis van eerdergenoemde trends is het namelijk mogelijk te anticiperen op veranderingen in je personeelsbestand. Of bijvoorbeeld wanneer je weet dat de focus binnen je bedrijf verschuift van één type werkzaamheden naar andere. Strategische Personeelsplanning is dus belangrijk om goed te kunnen reageren op maatschappelijke veranderingen, of veranderingen in de markt, in regelgeving of door technologie.

Vervolgens werd ook ingegaan wat er gebeurt als jouw bedrijf zich hier niet mee bezighoudt en wat de voordelen zijn als je dit juist wel doet. Ook werd er een stappenplan doorlopen om hier binnen jouw bedrijf mee te starten, deze vind je terug in de presentatie.

Na de theorie was er gelegenheid om hier in kleine groepjes, onderling, mee aan de slag te gaan. Verschillende cases werden in de vorm van een game met elkaar besproken om het concept van Strategische Personeelsplanning al gelijk toe te passen.

De afsluitende rondleiding bij DUS bood ook de gelegenheid te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is op 21 november, tijdens de P&O Bijeenkomst over actualiteiten in het Arbeidsrecht voor 2024. Zet deze datum vast in je agenda. En wil jij voor deze, of een volgende netwerkbijeenkomst, host zijn met jouw bedrijf? Laat het weten via hodahamdaoui@lageweide.nl.