Terugblik P&O netwerkbijeenkomst Positieve gezondheid in organisaties

Op 16 april werd tijdens de P&O Netwerkbijeenkomst het thema Positieve gezondheid in organisaties interactief besproken.

Na een korte introductie van Staatvandienst en aan de hand van een tweetal stellingen en een ‘spinnenweb’model met zes pijlers kwamen er levendige discussies op gang, deelden de deelnemers persoonlijke verhalen en werden er werkvloer casussen besproken.

Wat valt voor jou onder zingeving of mentaal welbevinden? Wanneer doe je mee, en wanneer draagt iets bij aan de kwaliteit van leven? Door het model van huisarts en onderzoeker Machteld Huber in te vullen voor jezelf en persoonlijk te achterhalen wat dit voor jou betekent, kon er verder gekeken worden naar de werkvloer. Zo kwamen er verhalen los over werknemers in de knel die mantelzorg verlenen, de vooroordelen van jonge parttimers en vooral het belang van de verbinding van alle pijlers.

De conclusie is dan ook het bewustzijn van je eigen leven, gevoelens en gedachten en hierop de regie pakken. Positieve gezondheid gaat dan ook niet uit van het maximaal bestrijden van een ziekte maar van de mens die in zijn kracht wordt aangesproken. Met positieve gezondheid kies je een andere invalshoek. Het accent komt weer te liggen op de mens zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Voor de weg naar een gezonde organisatie is communicatie en interactie dan ook zeer belangrijk, daardoor ontstaat verbinding. En verbinding houd je door het gesprek respectvol, oordeelloos en open te houden. Door goed te luisteren en echt in gesprek zijn. En het allerbelangrijkste is dat je naar het geheel blijft kijken.

Agenda boordevol P&O bijeenkomsten

De komende periode hebben we een divers aanbod aan bijeenkomsten voor het P&O netwerk op Lage Weide. Namelijk:

Zien we je daar (weer)?