Online Lagerhuis op Lage Weide

Klik hier voor de terugblik

Datum: 2 december, 15.45 – 17.15 uur
Locatie: Online via Microsoft Teams

Terwijl ondernemers zich instellen op een 2022 met volop uitdagingen en politici alweer warmlopen voor de volgende verkiezingen, organiseert Parkmanagement Lage Weide een prikkelend, constructief en Online Lagerhuisdebat voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons bedrijventerrein.

We nodigen iedereen hierbij van harte uit deel te nemen aan dit Online event! Onze debatleider Marijn de Vries en onze stellingnemers zijn op Lage Weide om met elkaar in discussie te gaan. We zorgen ervoor dat jij dit vanuit huis goed kan volgen en ook jouw mening kan laten horen. Nadat de stellingen door de stellingnemers zijn toegelicht laten we de deelnemers thuis (via Microsoft Teams) ook graag aan het woord!

We vernemen graag via daanvanhaarlem@lageweide.nl of je op 2 december van de partij bent.

HET PROGRAMMA:
15.45 uur: Digitale inloop
16.05 uur: Welkom & introductie Lagerhuis
16.15 uur: Lagerhuis debat
17.15 uur: Afsluiting

Tijdens het Lagerhuis debat gaan we in op de volgende stellingen:

Stelling 1 
“Vrachtauto parkeren op Lage Weide moet verboden worden”  

Martin Ritmeester (Facility Manager Benelux bij Baxter Healthcare) 

Stelling 2 
Lage Weide kan wel een uiterlijke upgrade gebruiken: meer groen, schoner en beter onderhouden. Ik wil best meebetalen aan een aantrekkelijkere bedrijfsomgeving”  

Kyra Kasel (directeur OfU – Ondernemersfonds Utrecht) 

Stelling 3 
“De vervuiler betaalt, dus de schoonmaker ontvangt”  

Tjark de Vries (Directievoorzitter bij Strukton Rail)  

Stelling 4 
“Lage Weide is het aan de stad verplicht de komende 20 jaar 50% meer banen te creëren”  

Taco Jansonius (Typisch Taco, actief met procesbegeleiding in de leefomgeving, onder andere op Lage Weide en Werkspoorkwartier)  

Stelling 5 
“Windmolens op Lage Weide? Een goede zaak!”  

Jeroen Bart (GroenLinks Provincie Utrecht)