Van eensgezind tot levendige discussie: dit was het Lagerhuis Lage Weide

Met 60 (digitale) deelnemers was het Lagerhuis Lage Weide op donderdag 2 december drukbezocht. De mix van ondernemers, bewoners, ambtenaren, politici en andere betrokkenen zorgde voor een goede vertegenwoordiging van partijen. Aan debatleider Marijn de Vries de taak om dit in goede banen te leiden. Vanuit Parkmanagement Lage Weide hield Roeland Tameling de voor- en tegenstanders van de stellingen bij en de opmerkingen die er werden gemaakt in de chat.

Vrachtauto parkeren

Stellingnemer Martin Ritmeester van het bedrijf Baxter beet het spits af met de stelling: “Vrachtauto parkeren op Lage Weide moet verboden worden”. Wat bleek? Bijna alle deelnemers waren het eens met deze stelling. Zo werd dit probleem door vrijwel alle deelnemers herkend. Vooral in verband met verkeersveiligheid is een snelle aanpak van het probleem dan ook gewenst. Een verbod ging een enkeling voor nu alleen nog te ver: daarvoor zou ook eerst het alternatief gereed moeten zijn. Het gaat dan om een centraal georganiseerde parkeergelegenheid, geschikt voor overnachting, inclusief sanitaire voorzieningen en een plek om iets te eten.

Aantrekkelijker bedrijfsomgeving

Fondsmanager Kyra Kasel van Ondernemersfonds Utrecht was daarna aan zet met haar stelling: “Lage Weide kan wel een uiterlijke upgrade gebruiken: meer groen, schoner en beter onderhouden. Ik wil best meebetalen aan een aantrekkelijkere bedrijfsomgeving”. Veel aanwezigen waren het gedeeltelijk eens met deze stelling. Ja, Lage Weide kan wel een uiterlijke upgrade gebruiken. En ja, men wil hier wel aan meebetalen middels het Ondernemersfonds. Hier is het fonds ook precies voor bedoeld. Maar dan wel vanuit de huidige bijdragen en niet zozeer vanuit een verhoging van die bijdrage. En op dit onderwerp is zeker ook de gemeente aan zet: in eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor een schoon, heel, veilig en goed onderhouden openbare ruimte bij de gemeente.

Groene golf

De ietwat cryptische stelling: ”de vervuiler betaalt, dus de schoonmaker ontvangt” werd toegelicht en verdedigd door Tjark de Vries van Strukton Rail. “Als Lage Weide zorgen we er met de Bereikbaarheidsalliantie A2 voor dat er minder auto’s de A2 opgaan. Daarom verdienen wij een groene golf aan stoplichten de A2 op.” Het zal niet verbazen dat de aanwezige ondernemers deze voorrang van verkeer vanaf Lage Weide wel zien zitten. Voor hen is het noodzakelijk de huidige capaciteit maximaal te benutten voor het vrachtverkeer. Vanuit de aanwezige politici was het beeld minder eenduidig: door de één werd een groene golf als goed idee beschouwd, een ander dacht dat de ‘beloning’ moet zitten in de aanpak van andere knelpunten, zoals de Demkabrug.

Groei van de werkgelegenheid

Taco Jansonius bracht stelling nummer 4 in: “Lage Weide is het aan de stad verplicht de komende 20 jaar 50% meer banen te creëren”. Omdat de stad de komende jaren met 100.000 inwoners groeit, kan de werkgelegenheid niet achterblijven. De verbindingen met Leidsche Rijn en Zuilen zouden daarvoor ook beter moeten. De ruimte die er nu voor de maakindustrie en logistiek moet blijven, want Utrecht is echt niet alleen voor academici. En andere functies dan wonen zouden wel een plek op Lage Weide kunnen krijgen om een nog grotere diversiteit in bedrijven te krijgen.

Windmolens op Lage Weide?

De pittigste stelling van de middag was tot het einde bewaard: “Windmolens op Lage Weide? Een goede zaak!”. Jeroen Bart, raadslid van GroenLinks in Utrecht, verdedigde deze stelling met het argument dat duurzame opwekking van stroom broodnodig is en dat zonnepanelen alleen niet voldoende zijn om te voorzien in de energiebehoefte van Lage Weide. Daar tegenover stonden een aantal bewoners en raadsleden van Maarssenbroek en Stichtse Vecht die zich ernstig zorgen maken over overlast en gevolgen voor de gezondheid. Als ondernemers op Lage Weide juichen wij windmolens als één van de oplossingen voor duurzame opwekking toe. Maar uit onderzoek moet dan wel blijken dat de gezondheid van omwonenden én ‘omwerkenden’ in acht wordt genomen en dat aan de regels wordt voldaan.

Wensenlijstje Lage Weide

Voor Parkmanagement Lage Weide was het Lagerhuis één van de middelen om bij ondernemers en gemeente te toetsen waar we met Lage Weide naartoe willen. Om dit voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bij alle politici helder te hebben bieden we hen een wensenlijstje voor Lage Weide  aan. In dit wensenlijstje verwoorden we een aantal ambities waar we de gemeente bij nodig hebben.

Een kijkje achter de schermen bij het Lagerhuis Lage Weide