Nieuwe RvC-leden Parkmanagement Lage Weide

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing is eerder besloten om de RvC te vernieuwen en twee nieuwe, onafhankelijke leden voor de Raad van Commissarissen (RvC) te werven. De nieuwe leden worden per 1 september benoemd.

In totaal zijn er in het wervingstraject 11 reacties binnengekomen. Vervolgens zijn vier kandidaten van zeer hoog niveau geselecteerd waarmee gesprekken zijn gevoerd.

Na een gedegen evaluatie op een flink aantal punten, zoals bestuurlijke ervaring, kritisch-analytisch oordeelsvermogen, evenwicht tussen distantie en betrokkenheid, reflectie op eigen rol en gedrag, gevoel voor humor, diversiteit/complementariteit en continuïteit, is de keuze gevallen op:


Beide kandidaten worden per 1 september benoemd. De huidige RvC leden Henk Stamhuis en Cor bij de Weg worden hartelijk bedankt voor hun inzet en zij zorgen ter afsluitingvan hun werkzaamheden voor een warme overdracht.