Aanstelling nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober zal Roeland Tameling de functie van directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage Weide vervullen. De Raad van Commissarissen (RvC) over zijn aanstelling: “Na een goed verlopen bestuurlijke vernieuwing van […]

Nieuwe RvC-leden Parkmanagement Lage Weide

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing is eerder besloten om de RvC te vernieuwen en twee nieuwe, onafhankelijke leden voor de Raad van Commissarissen (RvC) te werven. De nieuwe […]

Vacatures RvC Parkmanagement Lage Weide

Recent heeft Industrievereniging Lage Weide (ILW) de Governance vernieuwd, waaronder de statuten en reglementen. Als gevolg daarvan zijn ook de statuten van de verbonden Werkstichting vernieuwd en zijn nieuwe reglementen […]