Veilig Ondernemen overleg: aan de slag met vrachtautoparkeren

KVO-B

Op 15 juni waren ondernemers, politie, Gemeente en anderen bij elkaar voor het halfjaarlijkse KVO-B overleg Lage Weide. KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en staat voor de structurele aanpak om Lage Weide schoon, heel en veilig te houden.

Vrachtauto’s

Een van de belangrijkste agendapunten waren de vele klachten van ondernemers over het parkeren van vrachtauto’s aan de openbare weg op ons bedrijventerrein. Het probleem: de geparkeerde vrachtauto’s zorgen voor

  • Onveilige, onoverzichtelijke situaties. Vooral voor fietsers.
  • Overlast en vervuiling rondom de vrachtauto’s.
  • Belemmering van het zicht voor bedrijven en hun gasten.

In het verleden zijn er verschillende acties ondernomen om deze problemen te verminderen, maar dit heeft nog niet genoeg effect. Daarom moeten we nu zorgen voor een meer structurele oplossing:

  • Parkeren moet alleen toegestaan worden op aangewezen parkeervakken op het bedrijventerrein.
  • Foutparkeerders moeten worden gecorrigeerd (handhaving).

Daarnaast kunnen enkele aanvullende maatregelen deze oplossing ondersteunen. Denk onder meer aan bloembakken waardoor vrachtauto’s niet meer op bepaalde parkeerplaatsen terecht kunnen. En aan aanpassing van de wegen. Bijvoorbeeld de invoering van eenrichtingsverkeer en betere scheiding van de verschillende weggebruikers. Hierover hebben we al in april 2020 concrete aanbevelingen gedaan.

Om dit voor elkaar te krijgen, moet de APV worden aangepast. Dat is geen actie die van vandaag op morgen geregeld is, maar wel de meest effectieve aanpak.

Schouw

Direct na de vergadering gingen de KVO-deelnemers op de fiets over het terrein voor een dagschouw. Daarbij werd vooral gekeken naar plekken waar overlast van vrachtauto’s was, maar ook bij (oud-) kraakpanden en plekken waar meer dan gemiddeld inbraken hebben plaatsgevonden. Dat leverde waardevolle inzichten in de concrete problematiek en mogelijke oplossingen op.

2 november

Op 2 november vindt het volgende KVO-overleg plaats met aansluitend een avondschouw. We hopen dan meer te kunnen vertellen over de voortgang van deze en andere acties waarmee we het vestigingsklimaat op Lage Weide goed houden. Zin om mee te praten en te luisteren? Stuur dan een mail naar info@lageweide.nl of bel Roeland Tameling via 06-17453490.

dagschouw KVO Lage Weide