Goed voornemen voor 2022? Een AED training!

In ons land worden jaarlijks ruim 10.000 mensen, buiten het ziekenhuis, getroffen door een hartstilstand. In 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en in 20% vindt dat plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Ook op ons bedrijventerrein kan dat dus gebeuren. Vandaag of morgen. 

Bij een hartstilstand telt elke minuut

Bij een hartstilstand is iemand bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal. Het hart pompt geen bloed meer rond. Als niet direct wordt ingegrepen gaat het slachtoffer dood. 

Wanneer er tijdens de reanimatie direct gebruik wordt gemaakt van een AED stijgt de overlevingskans. Meer weten? Bekijk de factsheet hartstilstand en reanimatie van de Hartstichting. 

AED Locaties 

Wil je zien waar de dichtstbijzijnde AED te vinden is? Na registratie kun je dit bekijken op www.mijnhartslagnu.nl. Dat scheelt kostbare tijd op het moment dat het echt nodig is! 

AED training 

Medprevent en andere specialisten bieden speciale AED trainingen aan. De volgende onderwerpen komen tijdens zo’n AED training aan bod: 

  • Werking en bediening AED (uitvoerige behandeling); 
  • Benadering slachtoffer, beoordeling bewustzijn en ademhaling; 
  • Samenwerking met omstanders; 
  • Uitvoering hartmassage en beademing; 
  • Veilig gebruik en toepassing van automatische externe defibrillator bij reanimatie; 
  • Bijzondere omstandigheden. 


Kijk voor meer informatie op 
www.medprevent.nl/bhv/aed-bls/  

Bron afbeelding: Factsheet Hartstichting