Verkeersveiligheid Lageweide: voetpad westkanaaldijk

Op 6 september is er i.v.m. ‘Verkeersveiligheid Lageweide – aanleg voetpad langs Amsterdam-Rijnkanaal’ begonnen met de aanleg van het voetpad. Dat betekent dat ze vanuit Strukton de loopstromen tussen parkeerterrein […]