Verkeersveiligheid Lageweide: voetpad westkanaaldijk

Op 6 september is er i.v.m. ‘Verkeersveiligheid Lageweide – aanleg voetpad langs Amsterdam-Rijnkanaal’ begonnen met de aanleg van het voetpad.

Dat betekent dat ze vanuit Strukton de loopstromen tussen parkeerterrein en hoofdkantoor kunnen verleggen naar het veilige voetpad en veilige oversteek. Daarmee komt een einde aan gevaarlijke situaties voor medewerkers om tijdens hun wandeling tussen auto en kantoor over te moeten steken in een onoverzichtelijke en krappe bocht waar zwaar verkeer, gehaaste congresbezoekers en ander verkeer zich doorheen wringt.