Marketing & branding

In de eerste zes maanden zijn een paar belangrijke stappen gezet. Er is een corporate communicatie plan opgesteld. Het beheer van de website is overgedragen van het secretariaat van de […]