Marketing & branding

In de eerste zes maanden zijn een paar belangrijke stappen gezet. Er is een corporate communicatie plan opgesteld. Het beheer van de website is overgedragen van het secretariaat van de industrievereniging naar de werkstichting. En er is een begin gemaakt met het updaten van verouderder informatie. Er zijn gesprekken gevoerd met 3 fotografen en 3 vormgevers, allen gevestigd op Lage Weide. Binnenkort wordt de keuze gemaakt. De vormgever zal website, logo en huisstijl opfrissen. De fotograaf zal niet alleen foto’s van medewerkers en besturen maken, maar zal ook een database van meer dan 100 foto’s aanleggen, die een volledig beeld geven van Lage Weide en gebruikt gaan worden voor allerlei communicatiedoeleinden. Tot slot heeft de marketing en communicatie manager een oproep gedaan waarbij hij aan 20 bedrijven op Lage Weide een interview met professionele foto aangeboden heeft. Inmiddels zijn er meer dan 15 interviews geweest en deze worden na de zomer via website, nieuwsbrieven en sociale media verspreid.