Onderhoud fietsgedeelte Demkabrug

Op 5 augustus is de gemeente gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het fietsgedeelte van de Demkabrug. De oude slijtlaag wordt in zijn geheel verwijderd en er komt een nieuwe slijtlaag terug. […]