Onderhoud fietsgedeelte Demkabrug

Op 5 augustus start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan het fietsgedeelte van de Demkabrug. De oude slijtlaag wordt in zijn geheel verwijdert en er komt een nieuwe slijtlaag terug.

Tijdens de werkzaamheden is het fietsgedeelte van de Demkabrug van 5 augustus tot 23 augustus geheel afgesloten. Het fietsverkeer wordt omgeleid door middel van een omleidingsroute.

Tijdens de werkzaamheden kan het voor komen dat er enige geluidshinder kan ontstaan.

Via onderstaande link kunt u de omleidingsroutes vinden.

74.19.1069-002-2 VKM t.b.v. werkzaamheden Sophialaan, Utrecht