Wist u, dat alle bedrijven in Europa moeten bijhouden hoeveel uur de werknemers dagelijks werken? Die urenregistratie dient objectief, betrouwbaar en toegankelijk te zijn, zodat werknemers ervan verzekerd zijn dat de geregistreerde (over)uren juist zijn geregistreerd. Maar hoe is dat in uw organisatie geregeld? 

Europees recht 

Dverplichte ‘prikklok’ is in 2019 vastgesteld door het Europese Hof van Justitie. Toen speelde een geschil tussen de Spaanse vakbond CCOO en de Spaanse tak van Deutsche Bank. Volgens de vakbond was het voor werknemers van de bank onmogelijk om na te gaan of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden genomen. En dus ook niet of er teveel (onbetaalde) overuren werden gemaakt. En dat gaat in tegen Europese regels voor de mensenrechten.  

Ongetwijfeld heeft u uw zaken veel beter voor elkaar. Want in Nederland kennen we natuurlijk de Arbeidstijdenwet, waarin al veel is geregeld. Maar het belang van urenregistratie is de laatste tijd wel enorm toegenomen. Zeker nu mensen steeds meer thuiswerken, al dan niet gedwongen door coronamaatregelen. De verwachting van softwarebedrijf AtiQx uit Utrecht is, dat de trend van plaats- en tijd-onafhankelijk werken verder doorzetDaarom heeft deze onderneming een praktisch Work Force Management (WFM) systeem gebouwd zodat werkgevers niet een bureaucratisch systeem hoeven op te tuigen.  

Thuiswerk stress 

Want het op afstand werken brengt vragen met zich mee. Wie kun je wel of niet storen? Is diegene vandaag eigenlijk wel aan het werk, of had hij nu zijn papa dag? En waar worden de werkuren aan besteed? In een handige app is direct te zien welke collega op kantoor aanwezig is, of dat hij of zij thuis aan het werk is. Daarnaast kan de app worden ingezet om uren te verantwoorden op de projecten waar het team mee bezig is. Dat is juist nu extra belangrijk. Niet zozeer om te kijken of er wel hard genoeg gewerkt wordt, want veel mensen werken eerder teveel dan te weinig. Maar die lange, onregelmatige thuiswerkdagen vormen ook een valkuil die kan zorgen voor stress en overbelasting 

Daarom maken ze bij AtiQx dagelijks nieuwe producten en diensten voor minder HRM-administratie en meer overzicht. Dat levert meer tevreden medewerkers en lagere kosten op. En als software zoekt voor toegangscontrole, BHV-systemen,registratie van werkplekbezetting of zelfs kunstbeveiliging staan ze bij de AtiQx holding ook paraat. Ook daarvoor kun je dus terecht op Lage Weide, niet toevallig aan de COMPUTERweg 🙂. 

p.s. hierbij nog een handige CORONA UPDATE! Want het is een nu een tijd van afstand van elkaar houden, geen handen schudden en onze handen vaker en beter wassen. Ook contactoppervlakken in het pand, denk aan trapleuningen en deurklinken, vormen vaak een besmettingsgevaar bij virussen. Daarom bieden ze bij AtiQx ook handsfree toegangscontroleEen deur die zich automatisch voor u opent wanneer u dichterbij komt. En voor onbevoegden gesloten blijftZo simpel kan het zijn.