Beste mensen,

Zodra de landelijke maatregelen het toelaten, kunnen Utrechtse horecaondernemers tot 1 april 2021 gebruik maken van tijdelijk verruimde terrassen.

Aanvankelijk gold die verruiming tot 1 november a.s., maar het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om die periode tot de start van het nieuwe terrassenseizoen te verlengen.
De tijdelijke verruiming van de terrassen werd eerder dit jaar ingevoerd zodat horecaondernemers de 1,5 meter afstand op de terrassen beter kunnen waarborgen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Gemeenteraad hierover vandaag geïnformeerd. Het leek mij goed om ook jullie hiervan op de hoogte te stellen.

Graag zou ik jullie willen vragen om deze informatie ook te verspreiden onder jullie leden, jullie netwerk-contacten en andere horeca-ondernemers voor wie e.e.a. relevant is.
Bij voorbaat dank!

Meer informatie is te vinden op de site: Dit is de link: pki.utrecht.nl/Loket/product/77d5fcc0d90b100e79d47776785b95aa

Tot slot wil ik jullie allen hartelijk danken voor jullie inzet de afgelopen maanden. Houd vol en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,

Klaas Verschuure
Wethouder