Zelf stappen zetten in circulair ondernemen?

Op dit moment zijn nog maar 6% van de bedrijven in de regio Utrecht circulair. Naast dat verspilling van grondstoffen vaak leidt tot natuur- en milieuproblemen, kan ook de onderlinge afhankelijkheid van grondstoffen in productieketens leiden tot risico’s voor de levering van grondstoffen. Bovendien maken bedrijven minder materiaalkosten als ze de stap maken naar circulariteit. De Provincie Utrecht wil daarom circulair ondernemerschap stimuleren. Laten we samen werken aan een samenleving waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen!

Voor wie?

MKB-bedrijven die, samen met andere bedrijven, de ambitie hebben om een circulair businessmodel op te zetten. Hebben jullie een gezamenlijk idee voor een (nieuwe) circulaire keten, maar ontbreekt tijd, capaciteit of kennis om dit verder te ontwikkelen? Neem dan contact op met de ketenregisseur van de Provincie Utrecht.

Voorbeelden van ondersteuning:

  • Ketenpartners bij elkaar brengen om tot een plan en businessmodel te komen;
  • Faciliteren van samenwerking en afspraken tussen (keten)partners;
  • Sparring over financieringsmogelijkheden en begeleiding bij financieringsaanvragen;
  • In contact brengen met relevante ketenpartners, matchen van vraag- en aanbod.

 

Neem contact op met de ketenregisseur

Marieke Lenders
marieke.lenders@provincie-utrecht.nl
+31 (0) 6 33424350

 

Voorbeelden van circulaire ketens

Hergebruik coalitie
Een coalitie van koplopers werkt samen aan een herbruikbare bekersysteem om wegwerpbekers te vervangen. Ketenpartijen zijn horeca, producenten, logistieke partijen en wasstraten.

Van afval tot bio-grondstof
Een groep bedrijven zet een nieuwe keten waarbij gft-afval van horeca wordt ingezameld om nieuwe hoogwaardige producten in de markt te zetten.

Van Land tot Pand
Een groep bedrijven zet een nieuwe keten op waarbij vezels van lokale gewassen (o.a. hennep) gebruikt worden in de bouw (o.a. isolatiemateriaal).