Weerbaar tegen drugscriminaliteit in het Utrechtse havengebied

Politie, Belastingdienst, Douane, CTU, UWV en de gemeente Utrecht hebben in de week van 21 maart voorlichting gegeven aan medewerkers van de Utrechtse binnenhaven op Lage Weide en diverse controles gehouden in het gebied. Criminelen kunnen de binnenhaven namelijk gebruiken voor de handel in drugs.

Burgemeester Sharon Dijksma: “De Utrechtse binnenhaven behoort tot de drie grootste van het land. Per jaar passeren zo’n 125.000 boten en worden 30.000 tot 50.000 containers verplaatst. Dat is positief voor onze economie en werkgelegenheid, maar de binnenvaart  is ook kwetsbaar voor drugscriminaliteit. Smokkelaars kunnen de containers op schepen bijvoorbeeld gebruiken om drugs het land in te smokkelen. Utrecht is een aantrekkelijke bestemming: in onze stad zitten zo’n 50 criminele samenwerkingsverbanden, waarvan een groot deel zich bezighoudt met cocaïnehandel.”

Voorlichting aan medewerkers
De gemeente wil samen met betrokken partners medewerkers in het havengebied bewust maken van drugscriminaliteit, hoe ze signalen daarvan kunnen herkennen en melden, en waar ze terecht kunnen voor hulp. De afgelopen week zijn er diverse presentaties aan werkgevers en werknemers in het gebied gegeven en zijn er gesprekken gevoerd met vrachtwagenchauffeurs om hen te wijzen op de risico’s in de branche waarin zij zich begeven.

Controles strafbare feiten
Naast voorlichting is er ook gecontroleerd op mogelijk strafbare feiten in het gebied. Zo werden in een container genoeg hennepgerelateerde goederen aangetroffen om meerdere kwekerijen te starten. Een andere container bevatte vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen. In diezelfde container en in twee gecontroleerde winkels zijn valse merkgoederen aangetroffen. Daarnaast zijn er drie arrestaties verricht. Deze personen zijn aangehouden voor het verrichten van illegale arbeid, het tonen van een valse ID en het rijden onder invloed.

Politiechef Liesbeth Maas: “Natuurlijk het is belangrijk om door te pakken bij strafbare feiten. Dat doen we ook. Tegelijkertijd zit de grote winst van deze actieweek wat ons betreft vooral in de samenwerking met alle betrokken organisaties. Elk van ons kijkt op zijn of haar eigen manier naar signalen van criminaliteit en ziet kansen om dit tegen te gaan. Als de ene organisatie niet kan doorpakken, kan de andere dat vaak wel. Daarin weten we elkaar goed te vinden. Ook in het warme contact dat is gelegd met de werknemers en werkgevers op en rondom de Utrechtse binnenhaven zit veel winst. Als je misstanden ziet, meld die dan. Wij trekken graag samen op om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en de veiligheid voor iedereen te verbeteren. Integraal én met alle burgers in Utrecht. Samen staan we sterker.”