Waardevolle input Lage Weide Onderzoek

In december 2022 en januari 2023 heeft Parkmanagement Lage Weide onder ruim 800 relaties een vragenlijst over het het bedrijventerrein verspreid. Dit heeft 50 respondenten opgeleverd. Dit jaar zijn er ook diverse open vragen gesteld, wat tot veel waardevolle inzichten heeft geleid.

De belangrijkste uitkomsten:

 • Het imago van bedrijventerrein Lage Weide  wordt in 2022 gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,26 (was 6,7 in 2021, 6,36 in 2020, 6,45 in 2019 en 5,85 in 2018).
  • Het imago is daarmee met 0,41 punten verbeterd tussen 2018 en 2022. Het cijfer is het laatste jaar ondanks veel vernieuwing op private terreinen teruggelopen. Verbeterpunten zijn het groen, fietsveiligheid en rommeligheid (o.a. door vrachtautoparkeren).
 • De stelling “Lage Weide draagt bij aan gezond stedelijk leven in Utrecht” wordt op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld met een 6,46 onderschreven (was 6,77 in 2021 6,55 in 2020 en 6,50 in 2019)
  • De stelling scoort daarmee 0,04 punten lager dan in 2019. Een deel van de respondenten koppelt deze stelling vooral aan de omgeving op Lage Weide zelf. Een ander deel ziet een rol voor Lage Weide om Gezond Stedelijk leven elders in Utrecht mogelijk te maken door bijvoorbeeld duurzame stadsdistributie.
 • De stelling “Lage Weide is voor MBO-ers dé leer- en ontwikkelplek van Utrecht” wordt op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld met een 6,97 onderschreven (was 7,4 in 2021, 7,0 in 2020 en 6,9 in 2019)
  • De stelling scoort daarmee 0,07 punten hoger dan in 2019.
  • Een deel van de respondenten heeft hier onvoldoende zicht op en geeft daarom een 5 of een 6. 
 • De vraag “in welke mate zou u Lage Weide als vestigingslocatie aanbevelen bij relaties?” werd weer met een ruime voldoende beoordeeld, gemiddeld een 7,56.
  • Dat is was 7,9 in 2021 en 8,0 in 2020. Respondenten zijn met name kritisch op de bereikbaarheid van het terrein. Daarnaast is er een tweedeling te zien: een groot deel van de respondenten geeft hier ruime voldoendes. Een kleiner deel heeft een kritischer blik en ziet diverse verbetermogelijkheden.
 • De kwaliteit van het geleverde werk van de werkstichting Parkmanagement Lage Weide kreeg gemiddeld een 7,56 (was 7,49 in 2021, 7,45 in 2020 en 7,15 in 2019).
  • Het rapportcijfer is daarmee met 0,41 punten verbeterd tussen 2019 en 2022.

Naast cijfers is er deze keer ook gevraagd naar een toelichting en zijn suggesties gevraagd voor concrete activiteiten en lange termijn verbeteringen. Aan sommige oplossingen en voorstellen werken we al, een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar ook duidelijk dat we blijven werken aan een beter vestigingsklimaat op Lage Weide.