Waar is hier de nooduitgang?

“Ik wilde aan de brand ontsnappen, maar er stond allemaal rotzooi voor de deur. Dat heeft me kostbare tijd gekost voor we naar buiten konden. Ik leef nog, dat wel ja…” 

Dit soort situaties denk je liever niet aan. Maar helaas komt het vaker voor dan ons lief is. Lees dus even verder voor het echt een situatie van leven of dood is. 

Ja, natuurlijk weet jij als werkgever dat je nooduitgangen moet vrijhouden. Maar gebeurt dat in de praktijk ook? Check het, borg het en zorg voor je medewerkers. Ze hebben er recht op. En jij ook. 

Een paar geboden en tips op een rijtje: 

  1. Zet geen voorwerpen of stoffen in het pand of in de omgeving daarvan als daardoor het gebruik van telefoons, blusmiddelen, vluchtroutes nood- en uitgangen bemoeilijkt wordt. 
  2. De ingangen, uitgangen, nooduitgangen, doorgangen, gangpaden, (trappen) en vluchtroutes moeten altijd over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor het als verlengstuk van een vluchtroute aan te merken gedeelte van het aansluitende terrein.
  3. Natuurlijk heb je binnen goed verlichte borden met “NOODUITGANG”. Maar op de buitenzijde van de nooduitgang(en) moet ook duidelijk zichtbaar het opschrift: “NOODUITGANG VRIJHOUDEN” zijn aangegeven in letters met een hoogte van minimaal 8cm. 


Gewoon doen. Alvast bedankt namens de werkgroep KVO Lage Weide. En wat de wettelijke eisen zijn? Dat lees je in
het Bouwbesluit!