Verzoek extra fietsverbinding over Liesveldsewetering

De Liesveldsewetering vormt op dit moment een flink obstakel voor een goede fietsbereikbaarheid van Lage Weide en de Wetering vanuit Leidsche Rijn. Daarom is onderstaand bericht aan de gemeentelijke wijkbureaus van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern gestuurd.

In het mobiliteitsplan is een fietsverbinding opgenomen over de Liesveldsewetering heen, tussen het Máximapark en bedrijventerrein De Wetering. De verbinding is rood omcirkeld op de bijgaande kaart met fietsverbindingen uit dit plan.

De bedrijventerreinen De Wetering en Lage Weide hebben zich aangesloten bij de A2-alliantie. In die alliantie is afgesproken om in 2025 5.000 werknemers extra op de fiets naar het werk te krijgen. Momenteel gaat 94% van de 25.000 werknemers met de auto. Ook al wonen de meesten binnen 7,5 km van hun werk.

Een van de knelpunten in dit ambitieuze plan is de bereikbaarheid per fiets van de beide bedrijventerreinen: die laat flink te wensen over. De Liesveldsewetering vormt daarin een flink obstakel: tussen de brug bij Key West en de Walter Kollolaan zit 1,3 km. Omdat er geen aansluitende routes zijn naar Key West, kun je pas bij de Maarssenseweg weer verder. Daarom is er in feite een barrière van 1,9 kilometer. Ten overvloede: De Haarijnserading is verboden voor fietsers.

De brug over de Liesveldsewetering maakt de “gele” routes op bijgaande kaart mogelijk. Er komen daardoor veel mensen dichter bij de bedrijventerreinen te wonen. Bovendien worden de woon-werk fietsroutes plezieriger. Het Lint is fijner fietsen dan de Schoolstraat, Maarssenseweg en De Heldinnenlaan.

Gezien de betonnen bus-brug bij de Musicalkade en de houten brug bij de Walter Kollolaan is een lage doorvaarthoogte voldoende. Een brug zoals bij de Walter Kollolaan volstaat.

De brug is niet alleen voor woon-werkverkeer van belang. Er loopt een wandelpad langs de Liesveldsewetering, dat min of meer doodloopt bij de Ien Dalessingel. Dat pad wordt weinig gebruikt. Met deze brug erbij, sluit dit pad aan op het Máximapark en worden er allerlei wandelingen mogelijk.

Daarom verzoeken wij, Industrievereniging Lage Weide, Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn en de Fietsersbond, om er zorg voor te dragen dat deze brug in de (meerjaren)begroting van gemeente Utrecht wordt opgenomen. Mogelijk is het niet haalbaar om de brug voor 2025 te realiseren, maar dan dient hij zo snel mogelijk daarna te worden gerealiseerd. Zodat de bedrijventerreinen beter bereikbaar worden en de inspanningen om mensen op de fiets te krijgen meer vruchten af zullen werpen. Wij als ondernemersverenigingen zijn hiervoor hard aan de slag gegaan.

Wij vernemen graag van u of u aan ons verzoek kunt voldoen en op welke termijn u realisatie van deze belangrijke brug mogelijk acht.

Met vriendelijke groet,

Edward van Tuinen, voorzitter vereniging Parkmanagement De Wetering – Haarrijn
Roeland Tameling, directeur Industrievereniging Lage Weide a.i.
Peter van Bekkum, voorzitter Fietsersbond afdeling Utrecht