Vergroening Lage Weide: concrete acties tijdens Carrots & Sticks bijeenkomst

Om de gezamenlijke ambities voor vergroening van bedrijventerreinen van parkmanagers uit de provincie Utrecht en ondernemers op Lage Weide verder te brengen vond in samenwerking met IVN Natuureducatie op woensdag 1 juni de bijeenkomst Vergroening: Carrots & Sticks plaats.

Bij de Hofclub op Lage Weide kwamen een kleine 30 genodigden van BVO Veenendaal, Lage Weide, Strijkviertel, Werkspoorkwartier, de gemeente én de Provincie Utrecht samen. Ze gingen op zoek naar gezamenlijke ambities en kansen voor groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen, maar vooral werd gekeken hoe je concreet aan de slag kunt.

De Carrots & Sticks bijeenkomst was het vervolg op het ontwerpatelier Werklandschappen van de toekomst georganiseerd door IVN Natuureducatie en de startbijeenkomst van de kopgroep vergroening Lage Weide. Begin februari 2022 vond het eerste ontwerpatelier Werklandschappen van de Toekomst plaats voor Utrechtse partijen die de aanvraag van IVN Natuureducatie voor het Nationaal Groeifonds hebben ondersteund. Op basis van die bijeenkomst bleek dat er meer dan voldoende grond was om een tweede atelier te organiseren.

Naast verschillende vervolgstappen die genomen worden op de individuele bedrijventerreinen, spraken we af om later dit jaar in Veenendaal gezamenlijk verder te praten over de vergroening van de Utrechtse bedrijventerreinen. Daarmee hopen we elkaar te blijven inspireren én ondersteunen in de transitie naar Werklandschappen van de Toekomst. In de komende periode zullen we hier verder invulling aan geven. Het verslag van de bijeenkomst is hier te downloaden.