Veranderende geluidregelgeving – informatiebijeenkomst op 20 november

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet brengt ook veranderingen met zich mee op het gebied van geluidregelgeving. De zogeheten gezoneerde industrieterreinen (zoals Lage Weide) , die nu nog onder de Wet geluidhinder vallen, worden omgezet naar de nieuwe systematiek van de Omgevingswet. Dit is van invloed op de manier waarop in de toekomst vergunningen worden getoetst en bouwplannen rondom het industrieterrein worden beoordeeld. Je hoort er meer over tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 20 november.

Toetsing aanvragen

De huidige toetsing ter plaatse van de zonegrens en de woningen rondom het terrein wordt omgezet naar een systeem met geluidproductieplafonds. Het heeft geen invloed op de vigerende vergunningen; alleen de toetssystematiek bij toekomstige aanvragen zal anders worden. De wijziging zal zoveel als mogelijk beleidsneutraal moeten worden overgezet maar dat is praktisch gezien nooit voor 100% mogelijk. Er zijn keuzes te maken in het proces die iets verschillende uitkomsten zullen hebben. De eerste omzetting moet dan ook met een besluit worden bekrachtigd.

Informatiebijeenkomst

Voordat dit besluit wordt genomen, wordt gesproken met de ondernemers in het gebied. Hiervoor is op maandag 20 november, van 16.00 tot 17.30 uur een informatiebijeenkomst gepland. Hier wordt een uitleg gegeven door de gemeente over de gevolgen zijn van de veranderde geluidswet- en regelging onder de Omgevingswet. Dit is relevant voor bedrijven waarbij het geluid reikt tot de wijken Zuilen, Schepenbuurt en Leidsche Rijn.

Aanmelden

Aanmelden kan via richardhartkamp@lageweide.nl.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet in relatie tot geluid van industrieterreinen is te vinden op de website van de landelijke overheid: