Veilig Ondernemen enquête: klachten over verrommeling

Bij het KVO-overleg van 14 juni 2022 hebben we onder meer gesproken over de vernieuwing van ons Veilig Ondernemen certificaat (KVO-B) waarmee we de kwaliteit van onze aanpak borgen en kortingen op verzekeringspremies bij o.a. Interpolis kunnen afdwingen.  

Om de veiligheidssituatie van het Bedrijvenpark Lage Weide te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen:  

  • Enquêteresultaten  
  • Schouwverslagen  
  • Incidentencijfers en meldingenoverzichten van gemeente, politie en brandweer 
  • Evaluatie van de werkgroepleden  


We hebben ondernemers op Lage Weide gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het invullen van een enquête. Voor KVO-Lage Weide Utrecht is de certificeringseis betreffende de respons op de enquête is 20% hercertificering (KIWA). De respons was op Lage Weide 49%!
 

Een van de belangrijkste aandachtspunten was de overlast die ondernemers hebben ondervonden. Met name een toename van vervuiling (33%), rondhangen (10%), hard rijden (48%), parkeren vrachtwagens (52%) en parkeren van personenauto’s (29%).  

In ons nieuwe plan van aanpak gaan we daar dus extra aandacht aan geven. Wil je meedenken en meedoen hieraan? Neem dan contact op met Roeland Tameling via 06-17453490 / roelandtameling@lageweide.nl