Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Klimaat 18 juni 2024

De gemeente Utrecht nodigt graag uit voor de Netwerkbijeenkomst stad Utrecht ‘Samenwerken aan Klimaat’. We hebben te maken met een wereldwijde klimaatcrisis. Als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van klimaatverandering. We willen de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk terugdringen. Daarvoor is meer nodig dan we nu doen. We zien in de stad al veel goede voorbeelden bij bewoners, organisaties en bedrijven. Hoe kunnen we samenwerken om klimaatverandering door opwarming van de aarde te helpen tegengaan? Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de Klimaatvisie gemeente Utrecht waar we nu aan werken. Met veel van u zijn we al in gesprek over de klimaatopgave. Op 18 juni brengen we partijen en organisaties van bedrijven en bewoners bij elkaar rond dit actuele en urgente thema. Het doel is om elkaar te inspireren en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor (verdere) samenwerking als netwerk. We zijn benieuwd naar uw inzichten, vragen en ideeën tijdens deze avond. De klimaatopgave krijgen we alleen samen voor elkaar, dus het is belangrijk dat u er bent om een gezamenlijke start te maken.

Wanneer:
dinsdag 18 juni van 18:00 tot 21:00 uur (start programma 19:00 uur), aansluitend een borrel

Waar:
Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht
Bereikbaar met OV, (OV-)fiets, OV en auto (parkeergelegenheid op loopafstand).

Programma

18:00 uur Ontvangst en kennismaking met soep en broodjes

19:00 uur Welkom en introductie op Klimaatvisie door gemeente Utrecht

19:15 uur Samen klimaatverandering tegengaan door inspirerende spreker

19:30 uur Start 1e inspiratieronde: pitches, vragen, gesprek (wissel na 25 min.)
Korte pitch van een voorbeeld/thema en ruimte voor vragen en gesprek met elkaar. Wat gaat goed? Wat vraagt aandacht? Wanneer heeft samenwerking meerwaarde?

20:00 uur Start 2e inspiratieronde: pitches, vragen, gesprek

20:30 uur Gezamenlijk gesprek en hoe kunnen we elkaar helpen met de klimaataanpak.
Terugblik op inspiratierondes. Richting Klimaatvisie en samenwerking in deze transitie.

21:00 uur Borrel en napraten tot 21:30 uur


Wilt u deelnemen? Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni

Klik hier voor het aanmeldformulier

Na uw aanmelding bevestigen wij uw deelname.

U kunt gedurende de avond kiezen bij welke voorbeelden/thema’s u aansluit in de inspiratierondes. Wij sturen u ruim voor 18 juni een overzicht toe.

Wij zien u graag op 18 juni!

Projectteam Klimaatopgave gemeente Utrecht


________________________________________