Diner Bereikbaarheidsalliantie A2: Uitgesteld

LET OP: HET DINER MOETEN WE NOOGEDWONGEN ANNULEREN IVM DE AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN

De Bereikbaarheidsalliantie A2 is uit de startblokken, tijd om de eerste resultaten met jullie te delen! In het kader van ‘een betere bereikbaarheid begint bij jezelf’ presenteren we de uitkomsten van de Goedopweg Mobiliteitsscans. Daarnaast praten we jullie bij over het actieplan voor de bedrijventerreinen De Wetering-Haarrijn en Lage Weide en de rol van de wegbeheerders hierbij.

De urgentie is alleen maar groter geworden, denk maar aan nieuwsberichten zoals
Filemonster is terug, ook extreme drukte op wegen in steden: ‘Neemt schrikbarend toe

Netwerkdiner Bereikbaarheidsalliantie A2: Uitgesteld naar volgend jaar

Het diner is bedoeld voor directies van deelnemende werkgevers aan de Bereikbaarheidsalliantie A2. Vanuit iedere organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen aan het diner, dus neem vooral ook een relevante collega mee. Hoe je deel kan nemen? Dat start met de gratis Goed op Weg scan.

We vernemen graag via info@a2alliantie.nl je interesse in de alliantie en hopen elkaar komend jaar weer te treffen.

Hartelijke groet,

Edward van Tuinen                                                                    Roeland Tameling

Parkmanagement De Wetering-Haarrijn                              Parkmanagement Lage Weide