Uitnodiging Dag van Bedrijventerreinen op 24 mei

Op dinsdag 24 mei 2022 organiseert Stichting CLOK in samenwerking met Parkmanagement Lage Weide de Dag van Bedrijventerreinen in het Carlton President Hotel in Utrecht. Het thema is ‘Waarde van bedrijventerreinen’.

Deze dag is bedoeld voor Besturen van ondernemersverenigingen, Besturen van bedrijventerreinen, Parkmanagementbesturen, Parkmanagers en Beleidsmedewerkers EZ en Accountmanagers Bedrijven van Gemeenten. 

Keynote spreker is Cees-Jan Pen, Lector de Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool. Tijdens de keynote en aftrap voor de goede gesprekken gaat Cees-Jan Pen vooral in op innovaties die hij ziet, best practices, resultaten die bereikt kunnen worden door de waarde wel op juiste waarde te schatten, hoe je omgaat met sectorale woningbouwwolk boven en rond het terrein etc.

Diverse andere interessante onderwerpen komen aan de orde waar jij bij wilt zijn! Zoals:

  • Wat is een bedrijventerrein eigenlijk waard
  • Investeringsbereidheid
  • Uitvoeringskracht
  • Wat kan er gedaan worden aan het gevecht om de ruimte?
  • Hoe nemen wij jou als ondernemer hierin mee?
  • Wat is de betrokkenheid van Parkmanagement bij het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB)?
  • Wat is het Bruto Lokaal Product (BLP) precies en hoe werkt een gemeente hiermee?

 

Op de website van CLOK lees je meer en vind je het programma met interessante deelsessies. Je kunt je aanmelden voor twee deelsessierondes en het diner. 
Zien we jou op 24 mei bij Carlton President?