Beste ondernemer,

Alleen ga je harder, maar samen kom je verder. Als ondernemer weet u dat vast. Met de energietransitie is het niet anders. En hoewel we al mooie resultaten behalen in de stad, moet er méér gebeuren om de klimaatdoelen te halen. De stad wordt daar, zeker op de lange termijn, leefbaarder en gezonder van. Dat is waardevol voor uw klanten en werknemers. De gemeente werkt hard aan verduurzaming. We lieten onderzoeken wat de mogelijke alternatieven voor fossiel energiegebruik op bedrijventerreinen zijn. Om te bepalen hoe en op welk tempo dit gerealiseerd kan worden hebben we u nodig. Bent u die ondernemer die samen met andere ondernemers het voortouw neemt voor een toekomstbestendig bedrijf en bedrijventerrein?

Welk alternatief voor aardgas past bij uw bedrijf?

Op 19 januari van 16.30- 18.00 presenteren we de resultaten van het onderzoek. Dit onderzoek heeft voor alle 9 bedrijventerreinen het energieverbruik in beeld én geeft een voorstel voor het duurzame alternatief; door energiebesparing, opwekking van zonne-energie en warmteproductie zonder aardgas. We vragen u als ondernemers om voor uw bedrijventerrein een gezamenlijke aanpak te gaan ontwikkelen voor verduurzaming. We informeren hoe u dat kan aanpakken en welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Collega ondernemers geven u tips voor een duurzaam bedrijf.

Nog wat feiten op een rij:

  • In 2050 moeten we al onze energie duurzaam opwekken om geen CO2 meer uit te stoten.
  • Op weg daar naartoe moeten we veel minder energie gaan gebruiken. Voor bedrijfsgebouwen komt er een streefdoel (2030) en eindnorm (2050) voor energiegebruik.
  • Tussen 2015 en 2018 is de CO2-uitstoot in Utrecht met 7% gedaald en wekken we nog maar 3,6% van onze energie duurzaam op. We moeten versnellen.
  • De gemeente maakt plannen voor energiebesparing en de overstap van aardgas naar duurzame energiebronnen. In 2021 moet de gemeente Utrecht de transitievisie warmte vaststellen waarin we vastleggen welke technieken het meest optimaal zijn en een planning voor het transformeren van alle buurten (tot 2050).

 

Praktische informatie:

Ø  WatBijeenkomst Duurzame bedrijventerreinen
Ø  WanneerDinsdag 19 januari 2021
Ø  Hoelaat16.30-18.00 uur
Ø  WaarOnline – u krijgt voorafgaand aan het webinar een mail met link toegestuurd
Ø  AanmeldenTot en met 14 januari met deze aanmeldlink

Met deze uitnodiging hebben we nog niet iedereen bereikt. Wilt u deze uitnodiging doorsturen aan ondernemers in uw buurt of het publiceren in de nieuwsbrief van uw ondernemersvereniging?

We ontmoeten u graag op 19 januari!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Inge van Diest

Projectleider Energie en bedrijven