Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Vanaf nu kunnen bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden door de coronamaatrdegelen een NOW aanvragen indienen bij het UWV. Voor veel bedrijven betekent dat er een beetje licht aan het eind van de tunnel komt.

Cor bij de Weg van EJP Accountants (en penningmeester van ILW) deelt graag met u een document met veelgestelde vragen en een rekenmodel.

andere nuttige links:
www.kvk.nl/corona/
www.vno-ncw.nl/standpunten/corona-werk-en-inkomen-now-tozo
www.evofenedex.nl/coronavirus-check-op-handel-en-logistiekhttps://www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/
www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11017/het-coronavirus-in-nederland-vragen-en-antwoorden

Standpunt Parkmanagement

Het is onvoorstelbaar knap dat de rijksoverheid in een paar weken tijd een dergelijke regeling uit de grond heeft gestampt. Het laat zien dat de overheid als het moet snel en voortvarend kan zijn. Mooi als die slagkracht ook na de crisis kan worden behouden.
Een algemene regeling kan nooit voor iedereen perfect zijn, maar we voorzien nu al dat er bedrijven zijn die teleurgesteld worden. Dit zijn onze voornaamste aandachtspunten:

• De regeling heeft een looptijd van drie maanden. Uit gesprekken met bedrijven weten we dat voor sommige bedrijven de klap nog moet komen en die kunnen niet meedoen met deze regeling.
• Er wordt uitgegaan van een omzetdaling van gemiddeld 20%. Niet duidelijk is hoe dat uitpakt voor concerns. Wat als er verliesgevende onderdelen zijn en onderdelen die dat niet zijn, waardoor de totale omzetderving niet op 20% uitkomt? De regeling voorziet hier niet in.
• Startups en scale ups die in 2019 tot aan corona een snelle groei hebben laten zien, worden benadeeld, net als bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart.
• Een aantal werkgevers heeft hogere werkgeverslasten dan het forfaitaire bedrag van 30%.
• Facturen die wel verzonden zijn, maar niet betaald zijn, tellen wel mee voor de omzet en dat zorgt voor een kleinere omzetdaling.

De vraag die dan rest: Kunnen we hier nog iets aan doen? Het antwoord is: Helaas niet, de loketten bij het UWV zijn op een gestandaardiseerde manier ingericht en dat kan niet meer gewijzigd worden. We kunnen wel invloed hebben op de manier waarop de aanvragen achteraf beoordeeld worden en een eventuele vervolgregeling.

Mocht u de NOW nodig hebben, dan hopen we dat deze mogelijkheid lucht geeft en wensen we u veel succes met de aanvraag. Mocht u ergens tegenaan lopen of verbetersuggesties hebben? Laat het vooral weten!