Terugblik Startbijeenkomst Circulaire Grondstoffen Corridor Utrecht

Op 30 november was de startbijeenkomst van het netwerk Circulaire Grondstoffen Corridor Utrecht op de Hogeschool Utrecht.

Tijdens de startbijeenkomst is het plan voor de komende jaren toegelicht, waarbij een netwerk voor hergebruik van materialen in Utrecht is opgestart en georganiseerd. Dit netwerk, waarin marktpartijen nauw samenwerken met elkaar en met de gemeente, wordt de Circulaire Grondstoffen Corridor (CGC) genoemd.

De presentatie van de startbijeenkomst is hier terug te kijken. Heb je nog vragen en/of suggesties? Of partijen in je netwerk die ook graag aansluiten bij het netwerk? Stuur dan een mail naar CGC@utrecht.nl

 

Werkgroepen

In de startbijeenkomst zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan met praktische uitdagingen voor hergebruik in de bouw, gericht op:

  • Ketensamenwerking in een circulair proces
  • Inkoop en aanbesteding
  • Circulaire value cases

 

Met de drie subgroepen is waardevolle input opgehaald en als vervolg starten in januari 2024 werkgroepen die verder gaan met deze thema’s. In de startbijeenkomst hebben velen zich al aangemeld voor één of meerdere werkgroepen. Aankomende weken krijgen zij een bericht van de organisatie met meer informatie over deelname.

Heb jij je nog niet aangemeld voor een werkgroep en wil je toch nog meedoen? Stuur dan een mail naar CGC@utrecht.nl

 

Vervolg

De volgende bijeenkomst voor het netwerk Circulaire Grondstoffen Corridor Utrecht staat gepland op donderdag 30 mei 2024. Binnenkort volgt een officiële uitnodiging!

In de volgende bijeenkomst kijken we met elkaar naar de resultaten van de werkgroepen en naar de praktijk. Waar lopen we tegenaan? En waar kunnen we elkaar helpen? Dit doen we aan de hand van projecten en tools die zich al bezighouden met hergebruik. Heb je een project of tool dat/die je graag inbrengt in het netwerk Circulaire Grondstoffen Corridor, zodat we deze samen een stap verder kunnen brengen? Stuur dan een mail naar CGC@utrecht.nl