Terugblik rondetafelbijeenkomst Circulaire Economie

Op woensdagmiddag 10 november organiseerde Parkmanagement Lage Weide de drukbezochte rondetafelbijeenkomst Circulaire economie. De middag werd afgetrapt met een rondleiding bij Bouwhub Utrecht en Beelen Next. De deelnemers kregen uitleg hoe het concept van de Bouwhub werkt en hoe het door de efficiënte manier van werken zelfs mogelijk is bouwprojecten sneller dan gepland op te leveren. Bij Beelen Next kregen de aanwezigen een inkijkje hoe materiaal wordt ingezameld en verwerkt voor hergebruik.

Daarna vertelden docent-onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, Evert-Jan Velzing en Holger Hooimeijer over hun onderzoek Reduces: het onderzoek naar duurzame ontwikkeling door te focussen op de circulaire economie.

In hun presentatie gingen zij in op wat er nu al gebeurt en wat gemeenten en provincies doen. Drie thema’s kwamen daarbij aan bod: Circulair vestigingsklimaat in Utrecht, Circulaire Hubs en Bewustwording en educatie.

Vestigingsklimaat

De gemeente wil het vestigingsklimaat voor bedrijven die circulair ondernemen ondersteunen. Maar waar gaat Utrecht zich op richten? Om die vraag te beantwoorden wordt eerst een marktanalyse gedaan. De gedachte hierbij is dit goed aan te laten sluiten bij de bouwopgave die Utrecht heeft.

Wat al wel duidelijk is, is dat Lage Weide de plek binnen Utrecht is waar circulair materiaal vandaan moet komen. Het Werkspoorkwartier is daarnaast de plek om te experimenteren en Strijkviertel wordt een circulaire gebiedsontwikkeling

De gemeente wil in elk geval goed benaderbaar zijn voor bedrijven die circulair ondernemen en spreken daarom over een groene loper. Je kunt de gemeente gemakkelijk benaderen door contact op te nemen met Maartje Bodde (maartje.bodde@utrecht.nl).

Circulaire hubs

Onderling gebruikmaken van elkaars reststromen is in een circulaire economie van groot belang. In grondstoffen en bijvoorbeeld warmte. Maar ook in het combineren van vervoersbewegingen, met aanlevering en retouren. Daarbij is het mogelijk hubs te creëren op het terrein van individuele bedrijven en hier de samenwerking te zoeken zoals bij de Bouwhub. Tegelijkertijd zou je Lage Weide in zijn geheel als circulaire hub kunnen zien, maar dan verspreid over meerdere locaties.  

Bewustwording en educatie

Binnen de bedrijven wisselt (het belang van) de bewustwording sterk. Waar medewerkers bij de ene onderneming doordrenkt zijn van het belang van circulair werken is het bij het andere bedrijf nou eenmaal het werk. Binnen het onderwijs is dit anders: zowel bij ROC Midden-Nederland als aan de Hogeschool Utrecht wordt circulariteit integraal onderdeel van het curriculum. Alle studenten worden zo voorbereid op hun toekomstige werkplek.

Lage Weide als centrum voor circulaire bouwlogistiek

De gemeente presenteerde hun ambitie om circulair bouwen te stimuleren door de vraag aan te jagen. Het is daarom de bedoeling vraag en aanbod van hergebruik van grondstoffen en materialen bij elkaar te laten komen.

Om dit te bereiken wordt een klankbordgroep van bedrijven, onderwijs en overheid geformeerd. Het accent ligt daarbij op doen in plaats van praten. Meld je hiervoor aan via Maartje Bodde (maartje.bodde@utrecht.nl) en Taco Jansonius (taco.jansonius@utrecht.nl).