Terugblik P&O netwerkbijeenkomst: Actualiteiten Arbeidsrecht

Op dinsdag 21 november was de laatste P&O Netwerkbijeenkomst van 2023. We blikten alvast vooruit naar 2024. Onze gastsprekers Nick Ottevanger van Goedopweg en Ralph Jan van der Ham & Gust Depla van Holla legal & tax verzorgden een interessante ochtend bij Sarpi Remediation B.V. | SARPI-VEOLIA.

 

Depla trapte af met het onderwerp ‘verhoging van het minimumloon’. De exacte verhoging was nog niet definitief en afhankelijk van de verkiezingsuitslag, daarom werden verschillende procentverhogingen besproken. Vervolgens werd het concurrentiebeding uitvoerig besproken en tips en tricks gedeeld hoe nu al gekeken kan worden naar de opgenomen voorwaarden en eventueel gewijzigd om hier in de toekomst geen grote financiële problemen van te ondervinden.

Het flexwerken werd toegelicht en er werd gediscussieerd over het tweede ziektejaar en de onderbrekingstermijn met ook voorbeelden uit het veld. Tot slot eindigde Depla met de crisisregeling Personeelsbehoud, een regeling voor uitzonderlijke situaties.

 

Na een korte koffiepauze was het woord aan van der Ham die ons meenam in de nieuwe wetgeving rond zzp’ers. De start handhaving gaat pas vanaf 1 januari 2025 in, maar deze geldt met terugwerkende kracht voor vijf jaar. Je erin verdiepen, uitzoeken en eventueel maatregelen te treffen kan gunstig zijn om de risico’s voor je eigen organisatie te voorkomen. De (fiscale)gevolgen zijn namelijk niet gering.

 

Vervolgens lichtte Ottevanger toe waar Goedopweg voor is en wat dit betekent voor de bedrijven op Lage Weide. Belangrijk thema was de registratieplicht voor zakelijke woon-werkverplaatsing. En alhoewel de registratieplicht pas vanaf 100 werknemers, is er een reële kans dat als de reductie van 1 megaton CO2 uitstoot niet gehaald wordt ook bedrijven met minder dan 100 werknemers hieraan moeten geloven.

Een ander belangrijk thema was de groei van Lage Weide en de drukte die dit mee zich meebrengt. Er zijn oplossingen nodig om dit in goede banen te leiden. Er werd gediscussieerd over diverse opties zoals meer thuiswerken indien mogelijk, flexibelere werktijden, groene autoregelingen, (deel)fietsen en Lage Weide shuttlebussen.

We sloten deze laatste P&O Netwerkbijeenkomst van 2023 af met een persoonlijke 1 op 1 vragenuurtje bij de heren van Holla en er was gelegenheid om te netwerken met de andere HR-collega’s. 

De eerstvolgende mogelijkheid om weer bij elkaar te komen is op 6 februari 2024. Het thema van deze ochtend zal ‘Medewerkers van de toekomst’ zijn. We kijken er naar uit jullie weer te mogen verwelkomen op een andere mooie plek op Lage Weide, dus zet hem alvast in je agenda!

 

Wil jij voor deze, of een volgende netwerkbijeenkomst, host zijn met jouw bedrijf? Laat het weten via hodahamdaoui@lageweide.nl.