Terugblik Algemene Ledenvergadering ILW

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 april werden zaken afgerond rondom de statuten, werd afscheid genomen van bestuurslid Theo Pouw en werd een rooster van af- en aantreden van bestuursleden gedeeld. Ter afsluiting konden de 20 aanwezigen bijpraten tijdens de netwerkborrel. 

Na opening van de vergadering en een korte bespreking van de stand van zaken van activiteiten van ILW en Parkmanagement Lage Weide werden de statutenwijzigingen van beide organisaties behandeld. Beide statuten zijn ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering en worden zo spoedig mogelijk notarieel afgehandeld. 

Vervolgens werd afscheid genomen van bestuurslid Theo Pouw, directeur van de Theo Pouw Groep. Theo heeft zich jarenlang ingezet voor de Industrievereniging Lage Weide, als bestuurslid met de portefeuille Bereikbaarheid. Onder zijn hoede zijn diverse projecten opgestart, waaronder de Bereikbaarheidsalliantie A2 en heeft hij veel aandacht besteed aan circulair ondernemen. We zijn Theo veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet, tijd en moeite die hij in de vereniging en de verbetering van Lage Weide heeft gestoken! 

Tjark de Vries, directievoorzitter bij Strukton Rail Nederland treedt per direct toe tot het bestuur van de ILW. Hij neemt daarbij de portefeuille Bereikbaarheid over van Theo Pouw. Per 1 oktober zal Gerrit van Gessel, regiomanager Staatvandienst Midden-west Nederland toetreden tot het bestuur als Bestuurslid met de portefeuille Arbeidsmarkt.  

In het rooster van aftreden en voordracht van nieuwe bestuursleden wordt ook het aftreden van de andere bestuursleden geregeld. Zo neemt secretaris Teunis Broer eveneens afscheid per 1 oktober. Hetzelfde geldt voor voorzitter Jos van Rooijen en bestuurslid Henk Stamhuis met portefeuille Duurzaamheid per 8 december. Daarmee zijn er medio dit jaar enkele vacatures voor de bestuursposities binnen de vereniging, hiervoor is het profiel bestuur door de vergadering vastgesteld. Leden van ILW die graag een bijdrage willen leveren aan de vereniging, bijvoorbeeld door zitting te nemen in het bestuur, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de voorzitter van het ILW-bestuur of de directeur-bestuurder van Parkmanagement. 

Bekijk ook het concept verslag van de vergadering. 

Na het formele gedeelte werd afgesloten met een netwerkborrel. Een goede gelegenheid om met elkaar bij te praten. De eerstvolgende mogelijkheid om elkaar weer te spreken is 19 mei, tijdens het ILW-diner met Dolf Jansen. De uitnodiging hiervoor volgt op korte termijn!