Take-outs van P&O bijeenkomst: de jongste generatie op de arbeidsmarkt

Op woensdag 23 november organiseerde ILW Parkmanagement Lage Weide samen met Youngworks de P&O netwerkbijeenkomst: de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Van generatie X tot en met Z waren aanwezig, wat tot inzichten en begrip over en weer leidde.

Als eerste ging James Smith van adviesbureau Youngworks in op de ontwikkeling van het brein en de lessen die hieruit voor alle generaties gelijk zijn, of waren tijdens de jonge jaren. Aandachtspunten die daarbij naar voren kwamen:

  • Structureren & plannen
  • Ontdekken & reflecteren
  • Keuzes maken & overzicht houden


Dat lijken dan misschien open deuren, maar in de omgang met jonge medewerkers is het zeer belangrijk hier bewust van te zijn. Zoals het ook belangrijk is dat jongeren op latere leeftijd graag gezien en gehoord worden en dat dit kan betekenen dat daar inderdaad ook begeleiding voor nodig is.

Naast de algemene ontwikkeling van het brein zijn daarnaast de maatschappelijke ontwikkelingen die de ontwikkeling van de verschillende generaties markeren. Zoals tussen generatie Y, de ‘Millenials’ en generatie Z, de ‘Digital Natives’. Een van die grote ontwikkelingen is de digitalisering. Een ontwikkeling die het natuurlijke ongeduld bij jongeren nog eens verder versterkt om te zoeken naar ‘instant gratification’. Dit uit zich op de werkvloer door ongeduld om verder te groeien. Wat een uitdaging meebrengt om jongeren geboeid te houden en een toekomstbeeld te geven. Met dit verwachtingsmanagement kan het ongeduld getemperd worden. Een andere uiting is dat werkzaken ook prima via Whatsapp geregeld kunnen worden, zoals ziekmelden.

Alle deelnemers van de sessie kunnen alle take-outs nog eens terugkijken in de presentatie en krijgen bovendien toegang tot het e-book ‘Generatie Zelf’.

En wat de deelnemers zelf mee terugnamen naar het eigen bedrijf? Ga in gesprek. Wees duidelijk. Zoek de verbinding. Behandel gelijkwaardig. Heb begrip & geduld. Werk samen. Zaken die toch eigenlijk altijd belangrijk zijn in je bedrijfsvoering.