Subsidie Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Wil jij met jouw bedrijf vergroenen, maar kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Vanuit provincie Utrecht is hiervoor de subsidie klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen. Ook bedrijven komen hiervoor in aanmerking.

De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Deze subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus. Bij voorkeur draagt een initiatief bij aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee van de drie ambities. Ook is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groene daken en/of gevels, vergroenen van bedrijventerreinen, inhuren van een adviesbureau voor het opzetten van een lokale hitteplannen, realisatie van geveltuinen et cetera. Ook onderzoeks- en/of proceskosten die hieraan vooraf gaan zijn subsidiabel.

Voor de subsidie geldt een minimum  van €2000 en maximum van €50.000. Voor de categorie groene daken geldt een maximum van €25.000 euro.

kijk voor meer informatie op: www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen

Voordat je officieel de aanvraag doet is het mogelijk deze te laten checken, neem daarvoor contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl / 0622808973.