Signaleren van criminele inmenging – in en om je eigen bedrijf

We spreken van criminele inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende bedrijven. Onderstaande lijst geeft een overzicht van signalen van criminele inmenging in en om je eigen bedrijf.

Deze signalen gaan over opvallend gedrag van personeel of bijzonderheden rondom de onderneming. Dit kúnnen signalen zijn van (pogingen tot) criminele inmenging:

  • Privébenaderingen van personeel: Personeel wordt (privé) benaderd met opvallende vragen over processen, activiteiten en faciliteiten van het bedrijf.
  • Ongewone verzoeken aan personeel: Personeel wordt (privé) benaderd met verzoeken om van het bedrijfsproces af te wijken, bijvoorbeeld om iets te doen of juist te laten.
  • Opvallend uitgavenpatroon personeel: Personeelsleden kunnen zich plotseling meer luxe veroorloven dan dat op basis van hun functie is te verwachten.
  • Afwijkend gedrag van personeel: Personeel dat zich plotseling afwijkend gedraagt (bijvoorbeeld vreemde verzoeken, gedragsverandering, onlogische aanwezigheid buiten roostertijd).
  • Opvallende roosterwijzigingen personeel: verzoeken tot of niet-aangemelde roosterwijzigingen rondom specifieke activiteiten of werkzaamheden.
  • Inbraak zonder schade of diefstal: Sporen van inbraak (zoals verbroken verzegeling), zonder daadwerkelijke schade of zonder dat goederen lijken te zijn ontvreemd.
  • Opvallende afwijkingen in het bedrijf: Opvallende afwijkingen in of rondom het bedrijf(spand), bijvoorbeeld onverklaarbare schade, inbraakpogingen, incidenten, alarmsignalen.
  • Opvallende activiteit rondom bedrijf(spand): Opvallende bewegingen en activiteiten om het bedrijfspand, bijvoorbeeld nachtelijke activiteit, opvallend auto- of personenverkeer.


Bekijk voor meer info bijvoorbeeld de checklist voor transport, logistiek en groothandels.

Heb jij een vermoeden van criminele inmenging? Neem dan contact op met wijkagent Rik Heijs via rik.heijs@politie.nl, of 06-13708482.