Signaleren van criminele inmenging – bij andere bedrijven

We spreken van criminele inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende bedrijven. Onderstaande lijst geeft een overzicht van signalen van criminele inmenging bij andere bedrijven.

Deze signalen gaan over opvallend gedrag van ondernemingen op een bedrijventerrein. Deze signalen kúnnen wijzen op de aanwezigheid van malafide praktijken op een bedrijventerrein.

Een bedrijf in uw omgeving:

 • Is vaak gesloten op reguliere openingstijden, het is er (te) stil.
 • Is vaak actief op ongebruikelijke tijdstippen (bijvoorbeeld ’s nachts).
 • Voert andere bedrijfsactiviteiten uit dan naar buiten wordt gepresenteerd.
 • Staat ogenschijnlijk leeg, maar er vindt wel degelijk activiteit plaats.
 • Heeft een zeer gesloten karakter, bijvoorbeeld geblindeerde ramen, geen entree.
 • Heeft opvallend weinig klandizie of bezoekers.
 • Heeft onduidelijk of onzichtbaar aanbod, bijvoorbeeld geen reclame.
 • Heeft een verloederde en niet-representatieve uitstraling.
 • Is ontwijkend en wantrouwend in het contact.
 • Heeft intimiderende medewerkers en/of klanten.
 • Heeft medewerkers in dienst met een crimineel verleden.
 • Heeft opvallend weinig of opvallend veel personeel in dienst.
 • Heeft een sociale functie (ontmoetingsplaats) die niet logisch is gegeven het type bedrijf.
 • Produceert vreemde geuren of bovengemiddeld veel chemisch afval.
 • Wordt onrechtmatig gebruikt (bijvoorbeeld illegale bewoning).
 • Is op een onlogische plaats op het bedrijventerrein gevestigd
 • Kan economisch niet rendabel zijn door een oververtegenwoordiging van dezelfde typen bedrijven.

 

Heb jij een vermoeden van criminele inmenging? Neem dan contact op met wijkagent Rik Heijs via rik.heijs@politie.nl, of 06-13708482.