Beste ondernemers,

Hierbij informeren we u over de uitkomsten van de 3e Ondernemerspeiling impact corona regio Utrecht, die in november 2020 door 2.089 ondernemers in de regio Utrecht is ingevuld.

Een op de tien ondernemers denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen. In de horeca- en cultuursector is men relatief negatief gestemd over de toekomst. Anderzijds ziet een op de twaalf ondernemers juist groei van het bedrijf. Dit blijkt uit de derde ondernemerspeiling provincie Utrecht over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. In deze enquête zijn de gevolgen van de harde lockdown (sinds 15 december 2020) niet verwerkt.

Zie: Resultaten derde Ondernemerspeiling provincie Utrecht – VNO-NCW Midden (vno-ncwmidden.nl) voor het nieuwsbericht over de uitkomsten van de 3e Ondernemerspeiling impact corona regio Utrecht.

Bijgaand treft u de volledige rapportage met de uitkomsten van de 3e Ondernemerspeiling regio Utrecht aan.

Deze informatie kan interessant zijn voor uw achterban/leden, zodoende verzoeken wij u om bijgaande informatie met uw achterban/leden te delen via uw website en/of nieuwsbrief.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Helga Brenninkmeijer

Regiomanager Provincie Utrecht en Flevoland