Raadsvragen verkeersveiligheid Lage Weide

Ondernemers en bedrijven maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op Lage Weide. Er wordt al meerdere jaren gepleit voor verbetering op dit gebied. Zo is er begin 2020 al een rapport geschreven waar de risico’s op gebied van verkeersveiligheid in beeld zijn gebracht. In het rapport worden ook een aantal zogenaamde blackspots benoemd. Eén van die blackspots is de kruising Niels Bohrweg – Maarssenbroeksedijk, waar kort geleden nog een dodelijk ongeval plaatsvond.

Ondanks de oproepen van ondernemers en een duidelijke analyse van de verkeersveiligheid (bekijk hier de uitkomsten van het rapport nog eens) op het bedrijventerrein is de gemeente hier tot nog toe niet met grote voortvarendheid mee aan de slag gegaan.

Gezien het belang dat de raad en de gemeente hechten aan het onderwerp verkeersveiligheid zijn hierover vragen gesteld door de fracties van CDA en D66. De vragen richten zich o.a. op de vraag of de resultaten uit het onderzoek worden gedeeld en welke afspraken er zijn gemaakt om werk te maken van de verkeersveiligheid op Lage Weide, en of de blackspots worden erkend en welke prioriteit er wordt gegeven aan het aanpakken van deze plekken. 

Goed dat deze kritische vragen worden gesteld, maar wij zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de beantwoording hiervan! De gemeente heeft hier tot 6 weken de tijd voor.

(Foto: Laurens Uppelschoten)