Provinciale Staten willen betere bereikbaarheid Lage Weide

De Provinciale Staten hebben op 18 september 2019 gesproken over Lage Weide. Dit naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten over de samenwerking met het MBO-onderwijs. De Statenleden zijn blij met de initiatieven die op Lage Weide zijn ingezet door Parkmanagement Lage Weide om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren.

De heer Arthur Kocken van de VVD benadrukte echter dat het succes van Lage Weide valt of staat met de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Beide gedeputeerden Robert Strijk (Economie) en Arne Schaddelee (Mobiliteit) beaamden dit. Volgens Arne Schaddelee heeft Lage Weide zijn volle aandacht, al was het alleen maar omdat het gebied onderdeel is van het netwerk van snelfietsroutes. Snelfietsroutes kunnen volgens hem een hefboom zijn om verbreding van de Demkabrug en de komst van de Anton Geesinkbrug in gang te zetten. Ook vertelde Arne Schaddelee dat hij in september een kennismakingsgesprek heeft bij Rijkswaterstaat. Hij zegde toe dat hij het bij Rijkswaterstaat zou hebben over optimalisering van de tunneldosering.

Inmiddels heeft Parkmanagement Lage Weide de bevestiging gehad dat dit onderwerp inderdaad is besproken.