PowerBooster als oplossing voor netcongestie

Het Nederlandse elektriciteitsnet komt steeds meer onder druk te staan. Netproblemen ontstaan enerzijds door de toename van duurzame energiebronnen, anderzijds door verduurzaming van warmtevoorziening, mobiliteit en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Hierdoor moet door het elektriciteitsnetwerk op een bepaalde plek meer energie dan dat het daar aan kan (netcongestie). Er is een kans dat dit de verduurzaming, groei of uitbreiding van een bedrijf in de weg staat.  

Voor bedrijven in een congestiegebied zoals Lage Weide, die hierdoor tijdelijk geen passende aansluiting kunnen krijgen van hun netwerkbeheerder en daarmee niet over het elektrisch vermogen kunnen beschikken dat ze vragen, kan de PowerBooster van Equans (Voorheen Engie) een oplossing zijn. Deze oplossing is geschikt voor zakelijke grootverbruikers die extra elektrisch vermogen nodig hebben.

De PowerBooster kan worden ingezet voor 2 soorten bedrijven:

  • bedrijven die willen uitbreiden
  • bedrijven die zich met nieuwbouw willen vestigen in een congestiegebied maar geen passende aansluiting via hun netbeheerder kunnen aanvragen.


De PowerBooster wordt aangeboden als:

  • Een oplossing op maat
  • As a service model met alle kosten, behalve de primaire energiekosten inbegrepen, onze installatie wordt geplaatst en onderhouden tegen een huurtarief.
  • In een gebied met een te verwachten congestie duur van 2-5 jaar
  • Waarbij sprake is van afname congestie 1 – 5 MW (eventueel vanaf 0,5 MW)


De basis opstelling bestaat uit een generator met een grote batterij (semi movable) en een slimme aansturing waardoor de generator zo min mogelijk brandstof verbruikt. Optioneel is om hieraan zonnepanelen toe te voegen. De hiervoor genoemde opstelling levert een substantiële brandstofbesparing en emissiereductie op en kan hierdoor helpen bij het realiseren van duurzaamheid doelstellingen.

Door een slimme simulatie tool kan Equans de optimale opstelling van batterijen en generatoren bepalen. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over netcongestie!

Equans heeft verschillende groottes en types van generatoren en batterijen ter beschikking zodat qua grootte en kosten een combinatie geleverd kan worden dat bij de betreffende congestie aansluit. Voor afnamecongestie kleiner dan 0,5 MW zijn andere passende batterijoplossingen.

Herkent u dit probleem of is het een te verwachten probleem in de nabije toekomst door bijvoorbeeld het verduurzamen van de warmtevoorziening, elektrisch laden van vrachtwagens of uitbreiding van bedrijven of ontwikkeling van het bedrijventerrein?

Mocht u vragen hebben over het oplossen van een congestieprobleem neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Richard Beekhuis
Energy Flexibility Manager bij Equans
richard.beekhuis@equans.com
+316 22 93 53 11