Politiek café ‘Verduurzamen als Utrechts bedrijf: #Hoedan?’

Hoe ambitie en realisme zich tot elkaar verhouden

De meeste bedrijven op Utrechtse industrieterreinen moeten aan de slag met verduurzaming. Soms staan ze te springen, bij anderen gaat het schoorvoetend. Vooral voor kleinere bedrijven kan het een hele opgave zijn. De financiële consequenties kunnen groot zijn en er zijn vaak belemmeringen. Wat zijn de politieke en bestuurlijke ambities rondom verduurzaming van bedrijven? En hoe realistisch zijn die ambities volgens bedrijven zelf? Wat maakt dat bedrijven wel of juist niet al aan de slag zijn gegaan met verduurzaming? En wat vind jij dat de rol van bedrijven zou moeten zijn?

Op woensdag 9 februari organiseert GroenLinks om 20.00 uur een Politiek Café waar verschillende partijen in gesprek gaan over deze vragen. Bedrijven, ambtenaren van de Gemeente Utrecht en het huidige Raadslid Milieu van GroenLinks Utrecht krijgen het woord. Ook bezoekers en kijkers zijn welkom om deel te nemen aan de discussie.

Vanwege de anderhalve-meter maatregel is er beperkt plek in de zaal, maar Parkmanagement Lage Weide zal aanwezig zijn. Wil je er ook live bij zijn, meld je dan snel aan. Het Politiek Café zal ook thuis te bekijken zijn via een livestream.

In het facebookevenement wordt wekelijks een aankondiging gedaan van een spreker met achtergrond informatie, dus hou dat in de gaten!

Disclaimer: berichtgeving over evenementen en activiteiten van andere politieke partijen met een relevantie voor bedrijven op Lage Weide zijn van harte welkom op onze website. Geef dit door via richardhartkamp@lageweide.nl