Nieuwe wethouder economische zaken over de vloer

Op woensdag 13 juli kwam Susanne Schilderman naar Lage Weide om kennis te maken met ILW en het bedrijventerrein. Schilderman (D66) is sinds 9 juni 2022 wethouder in Utrecht voor Financiën, Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare Ruimte, Markten en Havens. 

Ze bezocht Groenpand, het kantoor van ILW-bestuurslid Mike Geytenbeek. Na een rondleiding door het gebouw werd niet alleen gesproken over de kansen die duurzaam ondernemen biedt, maar ook over de uitdagingen waar Lage Weide voor staat. In een gesprek met onder andere ILW-voorzitter Jos van Rooijen en parkmanager Roeland Tameling was onder meer aandacht voor: 

  • De ontwikkeling van verschillende distributiecentra en de impact hiervan op de arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van Lage Weide, maar ook het belang van ons bedrijventerrein als logistieke hotspot. 
  • De rol die de gemeente wel en niet kan spelen bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De wethouder had in dat kader met name interesse in de mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid. 
  • Onze gezamenlijke ambities om werknemers uit de file te halen en op de fiets naar hun werk te laten gaan. 


Basis voor dit gesprek was het
actieplan Lage Weide 2023. We hebben met elkaar afgesproken, dat de wethouder binnenkort nog eens terugkomt om met meer ondernemers op Lage Weide van gedachten te wisselen over de mogelijkheden om het bedrijventerrein vitaal te houden. Wordt vervolgd!