Nieuwe regels aanbieden bedrijfsafval

Vanaf 15 juli 2022 gelden er nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval. De regels gaan over de aanbiedtijden, de aanbiedlocatie en herkenbaarheid van containers voor bedrijfsafval en gelden voor alle ondernemers en bedrijven in gemeente Utrecht. De druk op de openbare ruimte in Utrecht is groot, vooral in de binnenstad. Deze regels zijn nodig om met bewoners, bedrijven en bezoekers te kunnen genieten van die openbare ruimte.

Regels binnen de singel

  • Afval op de ophaaldag vanaf 00.00 uur buiten zetten.
  • Containers uiterlijk 17.00 uur weer binnen zetten.
  • Containers zo veel mogelijk voor uw eigen gevel aanbieden om zo met onze inzamelwagens bij te kunnen komen. Houd hierbij rekening met verkeer, ook op de stoep. Een container mag niet op een geleidestrook staan.
  • Elke container voorzien van een adressticker. Zo weten we welk afval van welk bedrijf is.


Regels buiten de singel

In de rest van Utrecht zijn de regels net iets anders. Hier is de druk op de openbare ruimte iets minder groot.

  • Afval op de ophaaldag vanaf 00.00 uur buiten zetten.
  • Containers uiterlijk 20.00 uur weer binnen zetten.
  • Containers zo veel mogelijk voor uw eigen gevel aanbieden om zo met onze inzamelwagens bij te kunnen komen. Houd hierbij rekening met verkeer, ook op de stoep. Een container mag niet op een geleidestrook staan.

Lees de nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval op overheid.nl

De gemeente gaat controleren of bedrijven hun afval volgens de nieuwe regels aanbieden.