Nieuwe dienstregeling U-OV en onze reactie hierop

Het U-OV vervoerplan voor de dienstregeling gaat op 15 december 2019 in. Voorafgaand hieraan is er een consultatieronde geweest, maar men heeft de ILW en werkstichting Parkmanagement Lage Weide niet expliciet uitgenodigd om hierover advies te geven. En dat heeft bijzonder kwalijke gevolgen.

Want enerzijds wordt zowel in de lokale politiek als in Provinciale Staten gepropageerd dat bedrijventerrein Lage Weide veel beter met het openbaar vervoer moet worden ontsloten, anderzijds verslechtert de situatie juist flink met het nieuwe vervoerplan. En dat terwijl er nota bene op 30 oktober in Provinciale Staten hierover nog een motie is aangenomen met de veelzeggende titel ‘Bereikbaarheid MBO Campus Lage Weide’. Bovendien doen de bedrijven op Lage Weide er zelf al veel aan om te stimuleren dat hun personeel, gasten en bezoekers met OV of fiets komen in plaats van de auto. Die inspanningen worden hiermee gefrustreerd.

Grootste zorgen

We maken ons met name zorgen over twee zaken, namelijk

  1. Over het uitkleden van de avond dienstregeling zonder dat daar een passend alternatief tegenover staat.
  2. Over de summiere en vrijblijvende wijze waarop “inspraak” is georganiseerd. Dat moet echt beter in de toekomst.

Download de brief die we hebben verstuurd via brief Q Buzz Lage Weide Winterdienstregeling

en bekijk de informatie van U-OV op www.u-ov.info/meer-qbuzz/nieuws/XYH36xEAACUA7411/vervoerplan-voor-dienstregeling-december-2019-vastgesteld