Nederland bij meest innovatieve landen in Europa

Nederland hoort bij de innovatiefste landen in de Europese Unie. Alleen de Scandinavische lidstaten scoren hoger in een onderzoek van de Europese Commissie naar de innovatiekracht van landen. In een vergelijking op regionaal niveau presteren de provincies Utrecht en Noord-Brabant sterk. Ook Noord-Holland hoort bij de 25 innovatiefste regio’s in de EU.

De Commissie onderzoekt sinds 2011 jaarlijks de mate van innovatie in landen en regio’s aan de hand van meerdere indicatoren. Het gaat onder meer om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs, uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, aantal gedeponeerde merken en patenten en omvang van de hightecheconomie.
In 2011 stond Nederland nog op de zesde plaats in het innovatie-onderzoek van de Commissie. Naast de drie Scandinavische landen Zweden, Finland en Denemarken scoorden toen Luxemburg en Duitsland beter. De innovatiekracht van Nederland lag toen 19% boven het Europees gemiddelde. Vorig jaar was dat gegroeid naar 35% ten opzichte van het EU-gemiddelde in 2011.

Zweden is al jaren het innovatiefste land van de EU, maar niet van heel Europa. Dat is Zwitserland. Het land scoort maar liefst 71% hoger dan het EU-gemiddelde. Dit is vooral te danken aan Zürich, volgens het onderzoek Europa’s innovatiefste regio.
De provincie Utrecht staat hoog op de regionale ranglijst van de EU. De Nederlandse provincie is de op acht na beste regio in de EU en scoort vooral goed op het gebied van hoger onderwijs en publiek-private samenwerking.
Noord-Brabant, dat op de vijftiende plaats staat, is vooral sterk in aantal geregistreerde patenten. Dit komt vooral vanwege de aanwezigheid van bedrijven als Philips en ASML. Zeeland en Friesland scoren als enige Nederlandse provincies lager dan het Europees gemiddelde.