Mooie veiligheidscijfers voor Lage Weide

Het aantal misdrijven is ten opzichte van vorig jaar met ruim 44% gedaald. Dat blijkt uit de rapportage van het derde kwartaal, dat de politie heeft opgesteld voor de KVO werkgroep Lage Weide.

De grootste dalingen betroffen bedreiging (-75%) en mishandeling (-66%). Ook vernieling of in dit geval zaakbeschadiging kwamen een stuk minder voor (-57%). Daarmee is het totaal aantal misdrijven gedaald van 67 naar 37.

In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen bespreken we de resultaten en acties die nog nodig zijn. Meepraten? Je bent welkom op 2 november, neem contact op met Roeland Tameling voor meer informatie via roelandtameling@lageweide.nl. Je kunt hem met je vragen, suggesties en opmerkingen ook bellen via 06-17453490.

Zie je in de tussentijd iets waar je melding van wilt maken? Dat kan bij onze wijkagent:
Harold van Oort via harold.van.oort@politie.nl, of 06-13610744.