Logistieke hotspot

Op 4 april 2019 mocht Lage Weide maar liefst twee prijzen in ontvangst nemen tijdens de Logistiek Hotspot Summit 2019: nationale e-fulfilment hotspot en nationale distributie hotspot. De titel nationale e-fulfilment hotspot betekent dat Utrecht (Lage Weide)-Nieuwegein-Vianen een uitstekende locatie is voor vestiging van distributiecentra voor het verrichten van e-fulfilment activiteiten. Dat zijn activiteiten op het gebied van het verwerken van online orders binnen Nederland. Voor de vakjury gaf de centrale ligging de doorslag gecombineerd met de goede aansluiting op de postnetwerken waardoor tot laat zendingen verwerkt kunnen worden.
Voor het bepalen van de ranking van 28 belangrijkste logistieke hotspots van Nederland heeft Logistiek een panel van 27 experts, logistiek vastgoed ontwikkelaars, makelaars, locatie adviesbureaus, logistiek dienstverleners en verladers, de diverse regio’s aan de hand van een anonieme online enquête laten vergelijken op basis van zes criteria:
• • Beschikbaarheid van geschikt personeel
• • Beschikbaarheid van voldoende bouwgrond en geschikte panden
• • Medewerking van overheid/gemeenten
• • Inzetbaarheid en motivatie van medewerkers
• • Aanwezigheid van goede infrastructuur
• • Bereikbaarheid van logistieke knooppunten

Logistiek heeft Lage Weide benaderd om in 2021 de Logistieke Hotspot te organiseren. Bij het bedrijfsleven is hierop positief gereageerd. Ook zijn de eerste verkennende gesprekken met gemeente en provincie gevoerd, omdat wij dit evenement willen aangrijpen om Lage Weide nog meer op de kaart te zetten en zoveel mogelijk spin-off te realiseren.